Strona główna
RTV SAT WiFi GSM
Rozdzielacz HDTV Center Plus (Centrala Dystrybucji Sygnałów TV)

Rozdzielacz HDTV Center Plus (Centrala Dystrybucji Sygnałów TV)

towar na zamówienie
Średnia ocen
Dodaj komentarz
Opis i specyfikacja
Szczegóły

Rozdzielacz HDTV Center Plus (Centrala Dystrybucji Sygnałów TV)

 

Kod produktu: 004431

Producent: Mezon


Uniwersalna centrala HDTV do każdej instalacji TV

 

Centrala umożliwia budowę zarówno podstawowych systemów dystrybucji sygnałów TV (układy aktywnych rozgałęźników na  2 , 4 telewizory) jak również systemów bardzo złożonych do rozdziału:

  • TV SAT (max. 8 satelitów przy zastosowaniu przełączników DiSeqC na 4 niezależne tunery),
  • TV naziemnej analogowej i cyfrowej,
  • sygnału z modulatora DVD, tunera SAT, VIDEO – tzw. “powrót”,
  • sygnału z kamer z modulatorami,
  • możliwe jest również podłączenie anteny z siłownikiem lub obrotnicą DiSeqc

Do wyjść można podłączyć  4 uniwersalne gniazda R-TV-SAT i ewentualnie kolejne 4 gniazda bez funkcji TV SAT.


Ze względu na opisane powyżej możliwości centrala pozwala na ciągłe modyfikacje i rozbudowę systemu w miarę pojawiania się kolejnych sygnałów TV, satelitów, kamer itd.

 

ZASILANIE

Wewnętrzny wzm. centrali wymaga zasilania 12V/80mA. Dodatkowo centrala automatycznie podaje zasilanie na wejścia antenowe, max. 2 x 50mA. Całkowity minimalny prąd zasilania wynosi więc ok. 100 do 200mA - zależnie od przedwzmacniaczy użytych w antenach. Sygnalizacja – czerwona dioda LED. Możliwe są dwa warianty zasilania.

  • Zdalne zasilanie poprzez tuner SAT (zasila również konwerter) podłączony do 4 wyjścia. Wewnętrzny zasilacz powinien mieć wydajność prądową ok. 300mA (większość tunerów) i podawać zasilanie w stanie czuwania – rys.1.
  • Zdalne lub miejscowe zasilanie poprzez dodatkowy zasilacz 100 - 200mA/12V z separatorem SDC1 – rys. 2.

 

TELEWIZJA NAZIEMNA

Anteny TV  należy podłączyć do wej. ANT1, ANT2. Sygnał z obu wejść jest sumowany na wewnętrznym spliterze i ograniczony przez filtr pasmowy 70 - 860MHz. Przy kilku antenach najlepiej  użyć zewnętrznej zwrotnicy a do wej. ANT2 podłączyć np. sygnał z modulatorów kamer. Oba wejścia automatycznie podają (odcinają przy zwarciu) zasilanie do przedwzmacniaczy – 12V/50mA (dioda LED). Max. poziom wejściowy to 86dBuV. Wzmocnienie na wyjściach 1 ... 4 to +4 dB. Cały tor centrali przystosowany jest do sygnałów Cyfrowej TV naziemnej.

 

DVD/TUNER

Wejście DVD służy do podłączenia sygnału z modulatora DVD, TUNERA lub innego urządzenia  (zewnętrznego modulatora) w celu dystrybucji tego sygnału na cztery wyjścia. Należy zachować odstęp min. 2 kanałów pomiędzy sąsiednimi sygnałami (np. k.38,40,42) Max. poziom wejściowy – 82dBuV. Wzmocnienie na wyjściach  + 8dB. Do wejścia nie należy podłączać sygnału anten TV.

 

TV SAT

Centrala posiada cztery niezależne tory sygnału TV SAT oznaczone odpowiednio SAT1 – OUT1….Przenoszą one zasilanie 0.7A/20V oraz sygnały DiSeqc w kierunku konwertera. W każdym torze znajduje się zwrotnica sumująca sygnał TV naziemnej oraz filtr tłumiący zakłócenia z telefonów GSM. Tłumienie przelotowe wynosi ok.1.5dB.

Przewody z konwerterów należy podłączyć odpowiednio do wejść SAT1…SAT4, do wyjść OUT1…OUT4 gniazda R-TV-SAT (lub rozgałęźniki). Ze względu na swoją konstrukcję centrala umożliwia podłączenie wielu konfiguracji konwerterów SAT, przełączników DiSeqc, obrotnic DiSeqc itd. Pozwala to na ciągłą modyfikację instalacji sat (np. odbiór sygnałów z kolejnych satelitów) przy minimalnych nakładach finansowych. Przy instalacji należy stosować konwertery : fullband, TWIN, QUAD, OCTO oraz przełączniki DiSeqc o wysokiej separacji :SW21DSQplus, SW41DSQplus.

 

UWAGI:

W żadnym wypadku nie należy stosować kabli koncentrycznych ze stalową miedziowaną żyłą (duże tłumienie i rezystancja, niski poziom ekranowania).

Wszystkie wyjścia  należy obciążyć gniazdami R-TV-SAT a niewykorzystane wejścia ANT1, ANT2, DVD rezystorami 75om.

 

  HDTV Center plus        PARAMETRY:                     

 

 

Max. poziom wejściowy wejść:   ANT1,  ANT2

dBuV

86

Max. prąd z wejścia ANT1 i ANT2 do zasilania przedwzmacniaczy. Wyjścia zabezpieczone układami przeciwzwarciowymi. Sygnalizacja pracy poprzez niebieskie diody.

mA

40

Wzmocnienie na przejściu ANT1 do OUT1,2,3,4

dB

4

pasmo

MHz

70 - 860MHz

Wzmocnienie na przejściu ANT2 do OUT1,2,3,4

dB

4

pasmo

MHz

70 - 860 MHz

Max. poziom wejściowy wejścia  A3 /DVD/

dBuV

84

pasmo

MHz

47 - 860MHz

Wzmocnienie na przejściu A3/DVD/  do  OUT1,2,3,4

dB

8

Tłumienie  SAT1 – OUT1, SAT2 – OUT2, SAT3 – OUT3, SAT4 – OUT4

dB

0,5-1,5

pasmo

MHz

960 - 2050 MHz

Przejścia torów satelitarnych SAT1 – OUT1…

_

dowolna komenda DiSEqC, 22kHz, 500mA

Zasilanie /czerwona dioda/

mA

12V, 120mA

Typ wej. , wyj.

_

 gniazdo  F

 

Różne sposoby podłączenia anten TV SAT – przykłady 


Przykład kompletnej instalacji dla domku jednorodzinnego

   

MOŻLIWOŚCI:

- Odbiór programów TV naziemnej we wszystkich gniazdach.

- Odbiór sygnałów z kamer we wszystkich gniazdach.

- Odbiór sygnału z DVD, tunera SAT we wszystkich gniazdach (tzw. powrót).

- Odbiór programów SAT. ASTRA+HOT BIRD (zez) przez tuner podłączony do gn.1.

- Odbiór programów SAT. ASTRA przez tuner podłączony do gn.2.

- Odbiór programów SAT. ASTRA przez tuner podłączony do gn.3.

- Odbiór programów SAT. z  całej orbity (dowolny satelita) przez tuner podłączony do gn.4.  

UWAGI :

    Zespół anten TV naziemnej z przedwzmacniaczami  podłączony za pośrednictwem zewnętrznej zwrotnicy. Zasilanie z centrali.

     Antena SAT z konwerterem fullband i Quad w  układzie ‘zeza”  - ASTRA i HotBird. Przełącznik SW21DSQplus o wysokiej separacji kanałów.

     Druga antena SAT z obrotnicą DiSeqc sterowaną przez tuner z gniazda 4

Zespół dwu kamer z modulatorami MTV30. Zasilanie zdalne po kablu koncentrycznym przez zasilacz z separatorem SDC1.

Zdalne zasilanie centrali przez zasilacz z separatorem SDC1.

Zastosowanie przelotowego gn. SAT(2) i splitera SAT pozwoliło na zainstalowanie dodatkowych gniazd 5 i 6. W podobny sposób można zainstalować kolejne gniazda do odbioru R,TV. 

 

Przykład prostej instalacji TV naziemnej i TV SAT

Przykład instalacji TV naziemnej i TV SAT na 4 punkty

Przykład instalacji TV naziemnej, TV SAT i kamer o dużych możliwościach

Osprzęt RTV - SAT multiswitche
sklepy internetowe Epro